ANUNT DE PARTICIPARE PRIVIND DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU SPORT DE LA BUGETUL LOCAL