RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52/2003 PE ANUL 2017