ANUNT DE SELECTIE DOSARE DEPUSE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR DE LA BUGETUL LOCAL