ANUNȚ - DECLARARE DATE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL AGRICOL