ANUNT PUBLICARE PROGRAM ANUAL PENTRU ACORDAREA FINANTARILOR NERAMBURSABILE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT