Primăria Bănişor județul Sălaj

CENTRALIZATORUL NOMINAL CU REZULTATELE LA PROBA SCRISA CONCURS SECRETAR GENERAL