DOCUMENTELE TEHNICE ALE CADASTRULUI PENTRU SECTOARELE 20,28 si 38