LISTA FUNCTIILOR DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI LA 31.03.2022