LISTA FUNCTIILOR DIN APARATUL DE SPECIALITATE ALE PRIMARULUI LA 31.03.2024