LISTA FUNCTIILOR DIN APARATUL DE SPECIALITATE ALE PRIMARULUI LA DATA DE 30.09.2022