Servicii de catering, respectiv pregătirea, prepararea şi livrarea zilnică a suportului alimentar pentru prescolarii si elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Bănișor, comuna Bănișor, jud. Sălaj

Tip contract: SERVICII – ANEXA II

Denumirea achizitie: Servicii de catering, respectiv pregătirea, prepararea şi livrarea zilnică a suportului alimentar pentru prescolarii si elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Bănișor, comuna Bănișor, jud. Sălaj.

CPV:  55524000-9 Servicii de catering pentru scoli (Rev.2);

Descrierea contractului: Obiectul contractului de achiziţie publică îl constituie: Prestarea serviciilor de catering, respectiv pregătirea, prepararea şi livrarea zilnică a suportului alimentar pentru preşcolarii si elevii ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 BĂNIȘOR, com Bănișor, jud. Sălaj, in perioada desfăşurării activitatii didactice în anul școlar 2022 - 2023.

Valoarea estimata totala a serviciilor este de  351.950,36 lei fara TVA;

Conditii contract:  Informații cu privire la condițiile contractuale sunt prezentate în clauzele contractuale ce fac parte din documentația de atribuire și care este anexată prezentului anunț.

Conditii participare: Condițiile de participare sunt prezentate detaliat în documentația de atribuire anexată anunțului.

Informatii suplimentare: Toate informațiile cu privire la derularea prezentei achiziții se regăsesc documentația de atribuire anexată prezentului anunț.

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire este ”Cel mai bun raport calitate – pret”. detalii cu privire la criteriul de atribuire cu factorii de evaluare și ponderea acestora se regăsesc în documentația de atribuire anexate anunțului.