Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003